GDPR  

Underleverantörer

MyClub använder följande underleverantörer

Glesys

Webbservrar, Databaser

KnowE

Närvarto till RF

Amazon

Filer, utgående e-post

Google

E-post

Zendesk

Support

No Ink (ekopost)

Postala utskick