top of page
Glasbyggnader

Betalning

Välj bland flera betalmetoder: Swish, Kort, Bankgiro, Plusgiro, Autogiro, Nya P27 och Äkta e-faktura. Föreningen avtalar direkt med respektive betalmetod. Priser skiljer därmed mellan betalmetoderna.

Oavsett vilka betalmetoder ni använder kommer MyClub att pricka av era fakturor automatisk. Era medlemmar betalar alltid direkt till er och inte via oss.

 

Vi hjälper er att skapa avtal och sätter upp integrationer så att era medlemmar kan välja hur de vill betala när ni skickar fakturor/medlemsavier. Att kunna betala direkt och inte vänta på ett giro kan vara viktigt när man har begränsat antal platser.

Swish

MyClub är teknisk leverantör åt Swish. Betalningar görs direkt i appen/digitala fakturan via Swish handel. Pengarna kommer på ert konto direkt.

Bankgiro/Plusgiro

MyClub är servicebyrå åt bankgirot och får rapporter dagligen för inbetalningar till ert bankgiro. Varje inbetalning matchas mot faktura och prickas. Rapporter återspeglar ofta transaktioner från dagen innan och gör att fakturor inte kan prickas "direkt" efter en betalning. För Plusgiro behöver ni själva ladda hem en fil hos Nordea och ladda upp i MyClub.

Autogiro

MyClub får automatiskt in era autogiromedgivanden som läggs upp på era medlemmar. För de medlemmar som har medgivande kan MyClub dra pengar från era medlemmar direkt till ert konto. Aldrig till MyClubs konton. Pengar dras i föreningens namn och medgivande görs till er. Vi bara skapar och prickar transaktioner mellan era medlemmar och ert bankkonto.

Kort​

Medlemmen betalar direkt med kortuppgifter. Betalning prickas direkt i MyClub. Pengar överförs i klump till ert konto via vår partner Mondido.

Nya P27

Ett nytt nordiskt samarbete med ett projektnamn P27 håller på att förändra betalningar till och från bankerna. Intitalt kommer upplägget likna vanliga bankgirobetalningar. MyClub är såklart med på det nya och integrerar direkt med respektive bank. Kontakta oss om ni undrar status på just er bank.  Läs mer

Äkta e-faktura

Detta är ej vanlig e-faktura för privatpersoner utan hanterar betalningar som ofta görs av offentlig sektor. Här måste ni stödja äkta e-faktura. Via MyClub behöver ni inte bry er utan lägger endast in mottagarens elektroniska adress så ser vi till att fakturera via denna metod.

Glasbyggnader
bottom of page